top of page

Så tycker andra om finlir:

Strategi och integrerad kommunikation

Med sin kompetens och stora erfarenhet har Lisa bidragit starkt till Strukton Rail Sveriges utveckling. Genom sitt strategiska och praktiska kommunikationsarbete har hon ökat kännedomen om Struktons varumärke, uppdrag och mål. Kriskommunikationsrutiner och mediekontakt som hon ansvarat för har skapat trygghet för anställda och varit ett viktigt verktyg för hantering av krishändelser. Genom att engagera anställda i kommunikationsarbetet har Lisa bidragit till att öka deras yrkesstolthet och omvärldens kunskap om Struktons arbete. Vi kan ge Lisa våra allra bästa rekommendationer.

 Lars Kleppe, chef Verksamhetsstöd, Strukton Rail

bottom of page