top of page

Tiga är silver, kommunicera är guld

Ni har troligen ett uppdrag som ni är riktigt bra på. Men når ni dem ni behöver för att verksamheten ska växa och vara framgångsrik?

Fyra skäl att kommunicera sitt varumärke

När ni berättar om er själva - beskriver era mål, vad ni levererar och vill bidra med genom ert arbete - så blir det lättare för kunder att välja er. De väljer inte bara utifrån priset på era produkter och tjänster utan vill veta vad ni går för; att ni är en pålitlig leverantör som levererar kvalitet och just den vara eller tjänst som kunden är ute efter. Dessutom är det viktigt vilka värden ni lovar och strävar mot. Med er kommunikation bygger ni förtroende och förtroendet får ert varumärke att glänsa. Ett glänsande varumärke lockar kunder. 
 

 

Fler kunder ger mer intäkter och ökar omsättningen. Mer än så behöver kanske inte sägas på den punkten?

Kompetens: När ni kommunicerar vad ni står för ökar stoltheten hos anställda och fler jobbsökande får upp ögonen för er. När de ser era målsättningar och hur ni jobbar så ökar chansen att de söker sig till er för att de vill jobba med just er. Eftersom ni är ett företag med höga ambitioner finns faktiskt inget mer värdefullt än att ha motiverad personal som vill samma saker som ni. Ju fler som söker till er, desto lättare att rekrytera rätt kompetens som bidrar till att ni blir ännu bättre på det ni gör. 
 

 

Med löpande kommunikation har ni lagt grunden för en proaktiv krishantering. Riktigt snyggt! Kriskommunikation är dock ett stort område som kräver sin fördjupning.

Här kan du läsa mer om kriskommunikation

Att lägga kraft på andra än kunder och leverantörer verkar kanske inte självklart. På sikt kan dock kommunikation med allmänheten, beslutsfattare, internt med era anställda eller kundernas kunder innebära att ni har skapat relationer till dem som säkrar er framtid. Med PR och kommunikation ökar ni varumärkeskännedomen vilket öppnar för gyllene följdeffekter. 

bottom of page