top of page

Kriskommunikation: när allt är kaotiskt

Kriser brukar beskrivas som situationer där viktiga värden står på spel. Utgången är oviss och det krävs extraordinära insatser för att hantera situationen. Kriser tar oftast mycket fokus och resurser från det vanliga arbetet och den första krisen kan lätt leda vidare till ytterligare en, om den inte hanteras väl. Väl hanterad kan den istället stärka er och ert varumärke. Alla verksamheter kan drabbas av kriser, men det är framför allt hur vi agerar och kommunicerar kring dem som lämnar avtryck hos omvärlden. 

Hur vi än förbereder oss med planer och checklistor så går det inte att backa ur en kris när den väl händer. Sättet vi hanterar den på gör däremot stor skillnad för hur vi tar oss vidare - och i det långa loppet för hur varumärket och organisationen lever vidare när krisen är över. Den ordinarie verksamheten ska helst fortsätta under pågående kris och då bidrar ansvarsfull kommunikation till att skapa lugnet och stabiliteten ni behöver. 

FLY ELLER TA STRIDEN?
Den som någon gång befunnit sig i en kris vet hur obehagligt det är. En kris tvingar oss att gå till botten med beteenden, rutiner eller vad det må vara som utlöst den; oftast under hård press från omvärlden och med sjunkande förtroende bland intressenter. I den här anspänningen är en vanlig instinkt att fly - stänga dörren och hoppas på att krisen ska blåsa över av sig själv, vilket den nästan aldrig gör. Istället blir en ohanterad kris ofta värre. Men trots att kriser är tuffa så rymmer de möjligheter. Beroende på hur er kris hanteras kan den bli milstolpen som utvecklar er till en bättre verksamhet. 

 

Eftersom kriser sätter stor press på talespersoner och kommunikatörer så är en kriskommunikationsplan ovärderlig. Med en genomarbetad plan som följs behöver ni inte oroa er för att missa något viktigt under och efter krisen. Ni försäkrar er om att bristande kommunikation inte spär på situationen, ni frigör kraft till problemlösning och kan komma ut stärkta på andra sidan. 

Hör av dig så pratar vi om hur ni kan bygga en kriskommunikationsrutin som skapar trygghet. 

bottom of page