top of page

Workshop & projektledning kriskommunikation

Alla verksamheter kan drabbas av kriser men det är framför allt hur vi agerar under och efter krisen som lämnar avtryck hos omvärlden. När en kris hanteras väl kan den stärka organisationen och ert varumärke.  

Workshop + projektledning för nyckelpersoner/ledning. 

Heldag. Max 10 personer. 

I den här workshopen lägger vi grunden för er kriskommunikationsplan samt arbetssätt för att förebygga och hantera kriser på ett ansvarsfullt sätt. Efter avslutad work shop och framtagen plan kommer er kriskommunikation internt och med omvärlden kunna bidra till lugn och stabilitet, ta er förbi blindskären under och efter en kris samt stärka ert varumärke. 

 

Vi går igenom vad som är en kris och hur ni kan förebygga vissa typer av kriser genom löpande kommunikation. Med hjälp av case kristränar vi situationer som är verklighetsnära för er verksamhet. Vi tittar på konkreta insatser som skapar lugn under en pågående kris och motståndskraft i organisationen efteråt. Workshopens upplägg anpassas till er verksamhets särskilda förutsättningar och risker.

 

Efter avslutad workshop ger Finlir stöd och projektledning när ni tar fram er kriskommunikationsplan.  

bottom of page