top of page
Dator kamera.JPG

Tjänster PR

& kommunikation

Ibland kan kan kommunikationsarbetet hamna på undantag när det hettar till och blir mycket att göra . Då går det att anlita Finlir som tillfällig hjälp, men det går även att göra oss till er virtuella kommunikationsavdelning i löpande uppdrag. Era behov styr innehållet och hur stort eller långvarigt uppdraget blir.

Exempel på tjänster

Internt:

 

 • Intranätsredaktör

 • Nyhetsbrev

 • Implementering av intranät

 • Employer Branding

 • Intern blogg

 • Policy, kommunikationsstrategi och rutiner
  för ert kommunikationsarbete

 • Presentationsmaterial

 • Intern kommunikationskoordinator
  vid krishändelser

 • Projektledning och stöd för att skapa Kriskommunikationsplan

Externt:
 

 • Varumärkesstrategi

 • Presskontakt, med eller utan pressjour: pressmeddelanden > debattartiklar
  > första 
  kontakt vid frågor från media.

 • Budskapsträning

 • Policy, strategi och arbetssätt för sociala medier/extern kommunikation

 • Copywriter, skribent till reportage mm

 • Hållbarhetsredovisning

 • Enklare filmproduktion

 • Hemsidesredaktör

 • SEO-texter

 • Redaktör sociala medier

bottom of page