top of page

Grunden till 
ett starkt
varumärke

Bla bla bla intro om hur viktigt det är att ha grunden innan man börjar med påbyggnaden. Här är de mest grundläggande, men ack så viktiga sakerna att tänka på när ni börjar bygga ert varumärke.

 1. Beskriv er själva innan någon annan gör det. Berätta vad ni gör och vill bidra med, så kommer era kunder bli mer motiverade att välja er. Bra ställen att beskriva mål och uppdrag är hemsidan och sociala medier, exempelvis på LinkedIn och Facebook.
   

 2. Håll era värderingar vid liv. Värdegrunden är kärnan i vad ni står för och vill bidra med. En värdegrund växer sig stark när den efterlevs och diskuteras regelbundet av alla i företaget. Inget tar så effektivt död på en värdegrund som när det görs undantag för vissa personer – kanske allra minst när undantagen görs för chefer i ledande position. Håll värderingarna levande i ledningsgruppens samtal och låt anställda stresstesta dem i sin arbetsvardag.
   

 3. Walk the talk. Ett starkt varumärke lovar mycket och håller vad det lovar. Anställda som delar era värderingar och kan era produkter, är era viktigaste lagspelare för att uppfylla varumärkeslöftet.
   

 4. Bygg stolthet. Era medarbetare vet bäst vad som pågår i företaget, stolta medarbetare kommer därför alltid vara era bästa ambassadörer. Skryt internt om gemensamma framgångar, lyft medarbetares insatser och uppmuntra dem att dela företagets händelser i sina sociala medier – om de själva vill.
   

 5. Var transparenta. Motsatsen till stolta medarbetare är missnöjda medarbetare. Saknar de möjlighet att dela åsikter och förbättringsförslag internt så finns risken att de istället läcker missnöje externt. Välkomna olika åsikter så länge de inte går emot era värderingar, och ta i så fall en diskussion om vad som strider emot dem. Bygg en transparent organisation med visselblåsarfunktion och uppmuntra anställda att rapportera om de misstänker oegentligheter eller missförhållanden. Transparensen kan skona er från en mängd olika sorters kriser.

bottom of page